Анализ на потребностите

Нашето проучване доведе до заключение, че разработването на обучителен план по програмиране за възрастни е възможност за подобряване на качеството на живот на възрастните хора в нашите страни. Идеята е в унисон с философията за учене през целия живот и би била ценна за стратегията за активно остаряване в Европа. Участниците в проучването се интересуват от програмиране основно, не за да се превърнат в професионални програмисти, а защото искат да открият какво седи зад устройствата и онлайн услугите, които ползват всеки ден. Познанието, както и общност в която да споделят идеи и да задават въпроси ще има ефект върху тяхното усещане за благосъстояние и увереността им в обществото. Важно е да се отбележи, че докато възрастните хора са отворени към изцяло нова сфера на познание като програмирането, те предпочиат традиционни методи на обучение, без да изключваме любопитвото им към новите. Резултатите от проучването ни доведоха до разработването на обучителен курс в съответсвие с очакванията на възрастните хора в партньорските страни.