Събития

Пилотно обучение в България

Пилотното обучение по проект Silver Code се проведе между 10ти Юли и 1ви Август 2018 година.
Обучението беше организрано в смесена форма от присъствени занятия и дистанционни задачи, които участниците трябваше да реализират самостоятелно и чрез взаимодействие във форума на проекта. Основната цел на обучението беше да представи идеята за програмиране на хора над 50 години, по един интересен и интерактивен начин.
По време на пилотното обучение участниците имаха възможност да развият логическото си мислене и да се фокурсират върху дефинирането на проблеми, както и „начало” и „край” на процеса на решаването на конкретен проблем. Учейки чрез преживяване, курсистите преминаха през всички обучителни модули.
Като финал на обучението всеки участник създаде своя малка програма, за да усети удоволствието от това да програмираш.
Обратната връзка от участниците беше изключително позитивна. Всички бяха много мотивирани да се впуснат в света на програмирането и да открият себе си и своите възможности. Занятията лице в лице бяха високо оценени. Снимки от обучението може да намерите тук: https://www.facebook.com/ZnanieAssociation/videos/2020102181333439/

Информационни събития 

Първото информационно събитие в България се проведе на 3ти Август 2018 година, в зала G8, на ул. Гладстон 8, непосредствено след края на пилотното обучение по проекта Silver Code. Присъстваха 16 души, както участници в пилотното обучение така и техни близки и познати, заинтригувани от идеата.
Събитието беше организирано в уютна атмосфера, където участниците можеха да се почувстват спокойни и да споделят преживяванията си, свързани с проект Silver Code. Започнахме с презентация на проекта, неговите цели и резултатите, за да оформим цялостната картинка за участниците в събитието. Платформата за смесено обучение и форума бяха представени по-детайлно, тъй като отговаряха пряко на потребностите на участниците.
Основната дейност по време на събитието проведохме като Световна кафене, където участниците, разделини по групи обсъждаха въпроси като: „Как програмирането може се появява във Вашия живот?“; „Какво беше най-интересното нещо, което научихте от пилотното обучение?“ и „Какви са сферите, в коите се нуждате от повече информация в контекста на дигиталното общество, в което живеем?“ Това, което ни споделиха участниците беше много позитивно. Пилотното обучение е имало силен ефект върху тях и тази енергия беше мотивираща и за всички, желаещи да се впуснат в света на програмирането.
По време на събитието бяха раздадени сертификати на участниците в Пилотното обучение и им беше дадена думата да споделят и какво са научили и как ще го използват за в бъдеще. 

Второто информационно събитие по проект Silver Code се проведе на 28ми Септември 2018 година  и на него присъстваха 24 души. Сред участниците имаше представители на целевата група, участници в пилотното обучение дори и ИКТ експерти, заинтригувани от идеята и резултатите на проекта. Информационното събитие беше организирано в неформална атмосфера, която целеше спокойното споделяне на идеи, опит и емоции. Представихме проекта за тези, които не бяха наясно с неговата рамка и се фокусирахме върху философията, седяща зад него. Платформата за смесено обучение, нейната употреба и учебните материали бяха детайлно обсъдени, заедно с възможностите им за използване и самостоятелно. Структурата на учебните материали и интерактивната общост, създадени по време на проекта бяха дискутирани и демонстрирани пред участниците. Кулминацията на събитието беше организираната интерактивна сесия, която целеше активизирането и въвличането на участниците в темата на проекта. Екипът на Дружество „Знание” беше подготвил: 

  • Тест за логическо мислене, което да провокира дискусия за ученето през целия живот и особено това в по-късна възраст. То беше интересно, вдъхновяващо и много добро въвеждане в темата за програмиране над 50 годишна възраст.
  • Кратка викторина с въпроси от учебните материали, с които участниците можеха да проверят нивото си и да се запознаят със стила на създадения курс за програмиране над 50 години.

Уебинар или нещо повече за проект Silver Code 

В рамките на проекта създадохме видео, в което може да научите повече за проекта. В него може да видите насоки от нашия тютор, който ще ви разкрие малко повече за света на програмирането.

Видеото може да изгледате на този линк: https://www.youtube.com/watch?v=VQF4qNMYK8k&t=209s