Analiza potreb


Anketa, ki smo jo izvedli s starejšimi respondenti- nanašala se je na potrebe in pričakovanja starejših glede računalniškega programiranja- je pokazala, da je vredno razviti poseben izobraževalni program iz kodiranja za starejše, kar bo občutno vplivalo na njihovo življenje. Izobraževalni program je tako utemeljen na teoriji vseživljenjskega učenja, hkrati pa podpira v tem času najboljšo evropsko politično vizijo poznejših let t.j. dejavno staranje. Respondenti, ki so odgovarjali na anketna vprašanja, so povedali, da si ne želijo postati računalniški programerji, si pa želijo vedeti, kaj se skriva za napravami in strežniki, ki jih uporabljajo sleherni dan. Znanje o kodiranju in programerske spretnosti lahko močno vplivajo na dobro počutje in samozavest ljudi v poznejših letih življenja. Pomembno je, da si ti želijo pridobiti (povsem) novo znanje, četudi si hkrati nemalokrat želijo klasičnih, a tudi sodobnih, učnih metod. Anketa, analiza, daje vpogled v potrebe in pričakovanja starejših v državah projektnih partnerjev.Analiza potreb
Anketa, ki smo jo izvedli s starejšimi respondenti- nanašala se je na potrebe in pričakovanja starejših glede računalniškega programiranja- je pokazala, da je vredno razviti poseben izobraževalni program iz kodiranja za starejše, kar bo občutno vplivalo na njihovo življenje. Izobraževalni program je tako utemeljen na teoriji vseživljenjskega učenja, hkrati pa podpira v tem času najboljšo evropsko politično vizijo poznejših let t.j. dejavno staranje. Respondenti, ki so odgovarjali na anketna vprašanja, so povedali, da si ne želijo postati računalniški programerji, si pa želijo vedeti, kaj se skriva za napravami in strežniki, ki jih uporabljajo sleherni dan. Znanje o kodiranju in programerske spretnosti lahko močno vplivajo na dobro počutje in samozavest ljudi v poznejših letih življenja. Pomembno je, da si ti želijo pridobiti (povsem) novo znanje, četudi si hkrati nemalokrat želijo klasičnih, a tudi sodobnih, učnih metod. Anketa, analiza, daje vpogled v potrebe in pričakovanja starejših v državah projektnih partnerjev.