За кого е този наръчник?

Написали сме този наръчник специално за по-възрастни ученици и техните по-млади учители, но естествено той може да бъде използван от голяма и разнообразна общност от обучаващи се, които проявяват интерес към кодирането и дигиталната креативност. Някои може да използват тези материали за да подпомогнат собственто си учене или дори това на децата си. Някои от по-младите учители може би ще намерят идеи за това какво и как да преподадат на по-възрастните си ученици.