Какво искаме да постигнем?

Основната ни е цел е да помогнем на обучаващите се да подобрят цялостното си ниво на дигитални познания и умения, да развият компютационно мислене и да превъзмогнат страха си от нови технологии и свързаните с тях термини. За тази цел на края на всеки урок е добавен речник, който обяснява термини, включени в урока.

Компютационното мислене е в центъра на ученето, към което се стремим. Това е логическият процес, който е в основата на информационните технологии: формулиране на проблем и изразяване на решението му по начин, който компютърът може да разбере. Аналитичното мислене обхваща познания и умения в следните сфери - логическо обосноваване, алгоритмично мислене, разпознаване на повтарящи се мотиви, абстракция, декомпозиция, намиране и отстраняване на грешки, решаване на проблеми. Звучат ли Ви познато някои от тези концепции? Сигурни сме, че да. Всичко, което трябва да направите е да ги приложите към дигиталния свят. Нека направим първите стъпки от нашето пътешествие.