Как?

Този наръчник ще помогне на оучаващите се не само да навлезнат в компютърните науки, но и да се научат да създават неща с компютри. Вярваме, че ако се научите да създавате, това ще спомогне за интеграцията в дигиталния свят на ученици от всички възрасти и ще ги подготви за живот в бъдещето. С помощта на този курс ще подобрите основните си компютърни умения; ще научите не само как работи Интернет, но и как можете да добавите своя принос. Всичко което Ви трябва е компютър и желание за учене.

Ученето е процес на промяна и прогрес. Започвате с определени умения и познания и постепенно прогресирате към по-широки знания и компетенции.

Този курс и съпътстващия го наръчник са структурирани около процесът на прогрес, а не около демодирани етикети и нагласи относно учебния процес. По-възрастните ученици, както всички останали, могат да се различават много в своя напредък към овладяването на уменията на дигитален създател. Те могат да започнат като потребители, да продължат като създатели на съдържание, а след това дори могат да станат разработчици.