home

Проектът SILVER-CODE цели да подобри качеството на живот на хората в пенсионна възраст в днешния дигитален свят, като развие у тях знания и умения за активно използване на дигиталните технологии.

Проектът SILVER-CODE цели да подобри качеството на живот на хората в пенсионна възраст в днешния дигитален свят, като развие у тях знания и умения за активно използване на дигиталните технологии.

Проектът SILVER-CODE цели да подобри качеството на живот на хората в пенсионна възраст в днешния дигитален свят, като развие у тях знания и умения за активно използване на дигиталните технологии.