Проектът

Целта на проекта е да развие дигиталните умения на възрастните граждани, и по-специално, умения за програмиране.

Възрастните граждани на Европа от 27-те страни членки са както целева група, достигната чрез дейностите по проекта (средно по 30 души от страна партньор ще вземат участие в обучителните дейности), така и директни бенефециенти, които ще бъдат достигнати чрез обучения лице в лице, а също и чрез участие в събития за разпространение на резултати (около 100 на страна партньор). Участниците ще бъдат със средно добри умения - хора с професия в пенсионна възраст и възрастни хора, които имат активен начин на живот и желаят да повишат своите познания и умения в областта на информационните технологии.

Горенаписаното ще бъде постигнато чрез:

  • Разработване на учебна програма, която ще бъде преподавана от професионални преподаватели (за теорията и цялостното протичане на курса) и от младежи, може и студенти по информационни технологии, или програмисти, които ще са в ролята на тютори (за практическите занимания).
  • Създаване на общество "Silver Coding", което ще бъде базирано на инструменти като форум, платформа, социални групи.
  • Сесии лице-в-лице, където вече обучените възрастни хора ще влезнат в ролята на преподаватели на свои приятели и познати, за да им представят основни понятия от програмирането