Analiza Potrzeb

Badania przeprowadzone w ramach projektu Silver Code wiodą do konkluzji, że kursy programowania dedykowanie osobom starszym, mogą stać się środkiem do podniesienia poziomu jakości życia seniorów w krajach partnerskich. Idea ta jest zgodna z założeniami koncepcji LLL (uczenia się przez całe życie) i stanie się wartościowym wkładem w procesy aktywnego starzenia się w Europie. Co ważne, badani byli głównie zainteresowani programowaniem nie dlatego, żeby stać się profesjonalistami w tej dziedzinie, lecz by pogłębić swoją wiedzę na temat narzędzi i usług, z których korzystają każdego dnia. Są przekonani, iż zdobyta wiedza, a także możliwość współtworzenia wspólnoty świadomych użytkowników nowych technologii, podniosą jakość ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także będą miały korzystny wpływ na poczucie pewności siebie i wiarę w własne mozliwości, umiejętności, poczucie sprawstwa. Istotne jest, iż seniorzy we wszystkich państwach partnerskich są otwarci na zdobycie nowej wiedzy, jaką jest programowanie. Nowe umiejętności chcą zdobywać zarówno przy pomocy tradycyjnych metod nauczania, ale są również ciekawi i otwarci na nowe, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne. Wnioski z przeprowadzonych badań pozwolą zatem na przygotowanie kursów programowania adekwatnie do zadeklarowanych oczekiwań badanych seniorów z wszystkich krajów partnerskich.