История на проекта

Всички ние живеем в свят, в който почти всяка човешка дейност е свързана с дигитални приспособления. Говорим за „цифрово поколение“, но тези, които не са родени с дигиталните устройства в ръка също трябва да имат достъп до възможностите на днешния ден.

Програмата в областта на цифровите технологии е толкова съответстваща на целите на ЕК, че е една от седемте основни елемента на Стратегия 2020, предлагаща по-добра експлоатация на ИКТ с цел поощряване на иновациите, икономическия растеж и развитие на Европа. И все пак, много европейски граждани, според статистиката, никога не са използвали интернет!

Живеейки в свят, в който от една страна цифровизацията се развива бурно, а в същото време в застаряващо общество, целта на проекта е да направи възрастните хора активни участници и граждани, овладяли компетенциите, необходими за хипер-свързания ни свят.