Bułgaria

Stowarzyszenie Znanie

Znanie jest organizacją pozarządową utworzoną w 1990r., działajacą dla dobra publicznego, szczególnie w zakresie kształcenia i edukacji. Przez ostatnie 25 lat ponad 70 000 osób zostało przeszkolonych przez Znanie podczas kursów językowych dla dzieci i dorosłych, kursów komputerowych dla dzieci i dorosłych, kursów zawodowych dla dorosłych oraz podczas seminariów o różnej tematyce.

Główne obszary działalności obejmują:

 • Szkolenia osób dorosłych – warsztaty międzykulturowe, budowanie zespołu, rozwijanie umiejętności miękkich, podstawowe umiejętności, treningi motywacyjne
 • Wolontariat
 • Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - nasze centrum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego posiada licencję na 35 zawodów i 50 kursów, które są uznawane w ramach zawodu, 2, 3 i 4 poziomu kwalifikacji.
 • TELC – Znanie jest centrum egzaminacyjnym TELC (Europejskiego Certyfikatu Językowego) organizującym egzaminy z języka niemieckiego dla poziomówr A1, A2, B1, B2-C1.
  Współpracujemy z różnymi grupami docelowymi:
 • Stowarzyszeniami Pracodawców i Pracownikow takimi jak izby handlowe – prowadząc kwalifikacyjne kursy zawodowe i przekwalifikowujące, formalne i nieformalne szkolenia
 • Osobami zatrudnionymi – oferując możliwość kształcenia nieformalnego jak również kursy przekwalifikowujące
 • NGO-sami – tworząc projekty budujące potencjał i organizując szkolenia dla kadry
 • Osobami w trzeciim wieku – nieformalne kursy komputerowe
 • Młodzieżą – wykorzystując możliwości EVS (Wolontariatu Europejskiego) zarówno jako oragnizacja goszcząca, jak i wysyłająca
 • Grupami defaworyzowanymi – bezrobotnymi, długotrwale bezrobotnymi, osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, osobami z mniejszymi szansami
 • Wolontariuszami – oferując możliwość uczestnictwa w działaniach

Znanie ma wieloletnie doświadczenie zarowno jako koordynator projektów, jak i partner w projektach rozwijających i wspierających Przedsiębiorczość, Aktywne starzenie, Międzykulturowość, Komunikację międzypokoleniową, Wielojęzyczność, Aktywne obywatelstwo, Budowanie potencjału organizacji pozarządowych, Wymianę młodzieży,  Zapobieganie wczesnemu porzucaniu nauki.

Znanie jest członkiem FSSK (Federation of Societies for Spread of Knowledge - Federacji Stowarzyszeń Upowszechniania Wiedzy). Federacja liczy 12 członków – centrów szkoleniowych z całego kraju.

Znanie jest członkiem EVBB - European Umbrella Association for Quality in VET (Europejskie Stowarzyszenie Parasol dla Jakości w Ksztalceniu i Szkoleniu Zawodowym). Stowarzyszenie Znanie jest współzałóżycielem EVBB w Bulgarii.

Znane jest członkiem EURORESO, europejskiej sieci z ponad 40 członkami z obszaru NGO, formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleń oraz sektora biznesowego.

Project contact
Valentina Georgieva
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web
www.znanie-bg.org