Tło projektu

Jesteśmy mieszkańcami świata, w którym prawie każda ludzka aktywność jest związana z narzędziami cyfrowymi. Mówimy o cyfrowym pokoleniu, ale również osoby, które nie urodziły się z narzędziami cyfrowymi w ręku powinny mieć szansę skorzystania z możliwości, jakie oferują dzisiejsze czasy.

Europejska Agenda Cyfrowa jest jedą z inicjatyw przewodnich Komisji Europejskiej i stanowi jeden z 7 filarów strategii "Europa 2020". Proponuje lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu wzmocnienia innowacji, wzrostu ekonomicznego i postępu w Europie. Ciągle jeszcze wielu obywateli Unii Europejskiej, według statystyk, nigdy nie korzystało z internetu!

Żyjemy w szybko rozwijającym się cyfrowo świecie i jednocześnie w starzejącym się społeczeństwie. Celem projektu jest uczynienie osób starszych aktywnymi uczestnikami i obywatelami, wyposażonymi w umiejętności wymagane w naszym hiper-połączonym świecie.