Projekt

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych osób starszych, a w szczególności nauczenie podstaw programowania.

Projekt jest adresowany do starszych obywateli z 7 krajów UE. Będą oni zarówno uczestniczyli w pilotażowym kursie (weźmie w nim udział ok. 30 osób z każdego kraju), jak również stanowili grupę bezpośrednich beneficjentów, do których dotrzemy metodą peer-to-peer i działaniami upowszechniającymi (ok. 100 osób z każdego kraju partnerskiego). Wiekszość starszych uczestników projektów będą stanowiły osoby o średnich i wysokich kwalifikacjach, takie jak emerytowani zawodowcy i osoby starsze nadal aktywnie żyjące i chcące poprawić wiedzę osobistą i kompetencje.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

  • Opracowanie kursu, który będzie prowadzony przez profesjonalnych wykładowców (teoria i nadzór ogólny) i młodzież, być może studentów IT, ekspertów w zakresie kodowania, występujących w roli “opiekunów” (praktyka).
  • Stworzenie społeczności “Silver Coding” w oparciu o takie instrumenty jak platformy, fora, serwisy społecznościowe.
  • Zajęcia typu peer-to-peer, podczas których starsi uczestnicy sami staną się trenerami dla innych osób starszych i będą mogli wprowadzić je w podstawy kodowania.