Dla kogo jest ten podręcznik?

Napisaliśmy ten podręcznik z myślą o starszych uczniach i ich młodszych nauczycielach, ale oczywiście może on być wykorzystany przez szeroką i różnorodną społeczność uczniów, którzy są zainteresowani kodowaniem i tworzeniem cyfrowych treści. Niektórzy mogą korzystać z tego programu nauczania, aby pomagać, kierować i informować o własnej nauce, a może o nauce ich dzieci. Niektórzy młodsi nauczyciele mogą chcieć wykorzystać ten program nauczania jako inspirację do tego, jak i czego nauczać swoich (starszych) uczniów.