Projekt

SREBRNA KODA je projekt, s katerim si prizadevamo boljšati digitalne spretnosti starejših.

Starejši državljani Evrope iz 27-tih držav so v tem projektu ciljna skupina, tisti, ki jih bomo dosegli z neposrednimi dejavnostmi. Približno trideset starejših iz posameznih držav partnerjev v projektu se bo udeležilo uposabljanja, ki ga bomo izvedli z metodami vrstniškega učenja in na dogodkih za širjenje vedenja o projektu (okrog sto oseb na posamezno partnersko državo). Ustrezno število udeležencev bo srednje do visoko usposobljenih - med njimi bodo upokojeni strokovnjaki in starejši, ki so še zmeraj zaposleni in si želijo izboljšati svoje znanje in zmožnosti.

Navedeno bomo dosegli:

z razvojem programa tečaja kodiranja in usposabljanja, ki ga bodo izvedli strokovno usposobljeni predavatelji - teorija in spremljanje napredovanja udeležencev – mladi, če je le mogoče študenti informatike, specializirani za kodiranje, pa bodo mentorji v praktičnem delu programa.                                                                                                                                                                                                                      z vzpostavitvijo “Skupnosti Srebrna koda”, ki bo utemeljena na pripomočkih kot so platforma, forum, skupina na socialnem omrežju.
z vrstniškimi dogodki, kjer bodo udeleženci mentorji drugim in jih bodo tako uvedli v temeljno kodiranja.