Kaj želimo doseči?

Naš cilj je pomagati tistim, ki se učijo, da izboljšajo svoje obče digitalno znanje in spretnosti, da razvijejo algoritmično mišljenje in da izgubijo strah pred neznanimi besedami in pojmi, kot so kodiranje in številni drugi. Zato smo na konec posameznih modulov in na konec učbenika umestili glosar, opredelili smo nekatere besede in jih razložili v besednih zvezah.

Algoritmično mišljenje je najpomembnejše učenje, gledano z našega vidika. Algoritmično mišljenje je proces, ki stoji v ozadju računalniškega in digitalnega ustvarjanja: opredeljevanje problema in izražanje rešitve na tak način, da lahko računalnik, pa tudi vi sami, pride učinkovito do rešitev. Algoritmično mišljenje zajema znanje in spretnosti, vendar algoritmično mišljenje ni le logično razmišljanje: je algoritmično mišljenje, prepoznavanje shem, abstrakcija, dekompozicija, popravljanje napak, reševanje problemov. Se vam zdijo te besede in ti koncepti poznani? Prepričani smo, da ste na njih že naleteli. Zdaj jih boste morali uporabiti v povezavi z digitalnim svetom. Pa naredimo prve korake na tej poti.