ANKETA O RAČUNALNIŠKIH IN PROGRAMERSKIH SPRETNOSTIH

Partnerji v projektu Srebrna koda smo potencialne deležnike zaprosili, da naj odgovorijo na kratek vprašalnik o kodiranju / programiranju.

Programiranje ni le v povezavi z velikimi programi. Lahko gre tudi za majhne programe, ki nam pomagajo izvesti posamezne naloge. Učenje kodiranja je kot učenje novega jezika. Če jezik dovolj pogosto uporabljamo, smo zmožni govoriti in razmišljati v tem jeziku in ga zapisati.

Evropski projekt “Srebrna koda” je projekt, ki pomaga boljšati splošne digitalne spretnosti, ki omogoča učenje kodiranja / računalniškega programiranja. V prihodnosti bo sleherni med nami moral kaj vedeti o kodiranju, ne glede na to, koliko bomo stari - seveda, če se želimo prilagoditi spreminjajočemu se svetu.

Tako vas prosimo, da izpolnite naslednjo anketo, ki vam je na razpolago v sedmih jezikih.
• Portugalska
• Slovenija
• Avstrija
• Bolgarija
• Poljska
• Italija
• Romunija

Če bi se radi priključili brezplčanemu usposabljanju Srebrna koda, prosimo, ne pozabite navesti podatke za stik z vami.
Hvala za zaupanje in sodelovanje