Spletna skupnost

Tu se lahko priključite sistemu za pogovor. Lahko postavljate vprašanja in izmenjujete izkušnje, ki ste jih pridobili v eksperimentalnem programu. Lahko pišete o vprašanjih, na katera nimate odgovora.

Spletna skupnost je prostor, namenjen udeležencem tečaja. Spletno skupnost moderira izobraževalec. 

Člani novo oblikovane skupnosti se bodo učili dejavno in z delovanjem. Naslonili se bodo na avtonomno učenje, menjali mnenja o tekočih vprašanjih. Starejši, ki sodelujejo v skupnosti, bodo na ta način premostili odpor do digitalnih naprav, premostili bodo strah, postali bodo bolj osveščeni glede dejavnega staranja. Učili se bodo delovati in razmišljati digitalno. Prebirali bodo spletne časopise in uporabljali digitalne spretnosti, ki so jih pridobili v izobraževanju.

REGISTRIRAJTE SE, če bi radi postali član skupnosti Srebrna koda!

Dobrodošli in vse dobro!