Tečaj

Ste starejši od 55 let in:

  • bi hoteli izboljšati svoje temeljne digitalne spretnosti?
  • Si želite vedeti več o računalniškem programiranju/kodiranju?
  • Želite postati član mednarodne skupnosti Srebrna koda?

Prosimo vas, da se REGISTRIRATE, tako boste dobili dostop do več kot 100 strani različnih vsebin, vaj in marsičesa drugega.

Uvod
Modul 1
Temeljne digitalne spretnosti
Modul 2
Temeljno spletno programiranje
Modul 3
Algoritmično razmišljanje in prečne spretnosti
Modul 4
Temeljno računalniško programiranje
Modul 5
Kodiramo sleherni dan
Modul 6
Glosar